Håp for Voss sjukehus

En arbeidsgruppe jobber for å opprettholde både fødeavdeling og akuttkirurgisk avdeling ved Voss sjukehus ved hjelp av organisatoriske virkemidler. Men da kreves det tettere faglig samordning.