Vil bygge 1000 nye boliger på Marineholmen

Vågen Brygge Invest har kjøpt Marineholmen av Carl Fredik Seim. De vil bygge mellom 800 og 1200 nye boliger på området.