Frelsesarmeen mistet en million

I million kroner var Frelsesarmeen i Bergen tilgodesett med i mannens testament. Men da han oppdaget at Krekar-advokat Brynjar Meling var frelsessoldat, omgjorde han testamentet.