- Ein av dei verste plassane

Skipsleia ved Byrknesøy i Gulen er rekna som ein av dei vanskelegaste plassane langs norskekysten dersom det skjer eit havari.