• VEI LANGS VATNET: Slik skal Ringveg vest knyttes til Flyplassvegen, når den en gang kommer så langt. FOTO: STATENS VEGVESEN

Ringveg vest er klar

Veisjef Ole Chr. Torpp får viljen sin. Ringveg vest skal bygges langs Birkelandsvatnet frem til Flyplassvegen.