Frifunne etter påtaletabbe

Tre svært unge menn som tok lova i eigne hender er frifunne i Voss tingrett på grunn av formell feil ved tiltalen.