Kraftig auke for barnevernet i Sund

Talet på saker som blei meldt til barnevernet i Sund kommune har auka kraftig det siste året og er meir enn dobla.