Dobbel støy - ingen skjerming

Sintef konkluderer med at det er blitt dobbelt så mye helikopterstøy på Sotra, men at det ikke trengs støyskjerming.