Personkonflikt lammer barnevernet

Fem av seks ansatte i barnevernstjenesten i Årstad har vært sykemeldt det siste året etter en konflikt med sjefen. Kommunen grep ikke inn før Arbeidstilsynet beordret den.