Kommunar vil drive slakteri

Dersom Gilde legg ned slakteriet i Granvin, vil kommunane Voss og Granvin drive anlegget vidare.