Vedgår feil i tomtesalget

Overformynderiet på Askøy innrømmer at det omstridte tomtesalget ikke skjedde etter boken. Nå skal de vurdere om de skal betale erstatning.