Barnehjemssaken til bystyret

Barnehjemssaken i Bergen blir igjen satt på bystyrets dagsorden. Det er Rød Valgallianses Torstein Dahle som sørger for det.