Beklager sen behandling

Kommuneadvokat Helge Strand beklager at bygningsskjønnsretten ennå ikke har behandlet saken om Klostergarasjen.