Sjelden plante kan stoppe naustbyggig

Bygging av flere naust ved Syretangen på Vik i Øygarden vil være en trussel mot to vekststeder for den svært sjeldne planten østersurt.