Frykter katastrofe på Nesttun

Fylkesmannen vil sette i gang tiltak for å hindre at Nesttunsenteret raser sammen.