Bergen ruster opp vassdrag

Rot og skrot skal bort. Turveier skal opparbeides. Sportsfiske skal tilrettelegges. Kulturminner skal tas vare på. Ti vassdrag i Bergen skal forvaltes bedre.