Utvidar ungdomskortet

Hordaland fylkesutval vil utvida ungdomskortordninga som i dag gjeld for buss- og togreiser for aldersgruppa 16-19 år, til også å omfatta reiser med ferjer og snøggbåtar.