Datatjuvar brukte brustein

Med brusteinar knuste tjuvane seg inn på IT-avdelinga ved Haukeland sjukehus. Datamaskiner for 160.000 kroner forsvann.