- Helt urimelig av SiB

«Frekkheten lenge leve,» er omkvedet blant beboerne på Nattland studentby.