Færrest vannhull i Bergen

Politiet mener flere skjenkesteder og lengre åpningstider har ført til voldsøkning i Bergen. Men Bergen har færrest skjenkesteder per innbygger av de store byene i Norge.