Brutale kutt fra byrådet

Avvikling av sykehjem, aldershjem og skoler, dyrere hjemmehjelp og lavere sosialhjelpssatser er noen av tiltakene byrådet foreslår for å fjerne underskuddene i kommunen.