I kø for Ham Kam-billetter

Selv om kampen kan vise seg å bli betydningsløs, ble billettene revet bort.