Mot bedre balanse i Bergen

Klokken er 10.02 i Gamle Rådhus. Ordfører Herman Friele (H) ønsker velkommen til høstens første bystyremøte, som skal vare til langt på kveld. Først på dagsordenen er finansbyråd Henning Warloes (H) fremlegging av budsjettforslaget for neste år.