Begynner i Bergen Næringsråd

NRK-journalist Kari Amble (bildet) skal begynne å jobbe i Bergen Næringsråd.