Ekspolitimann dømt for regnskapsrot

En tidligere politimann er i Bergen tingrett dømt til 24 dagers betinget fengsel for brudd regnskaps- og likningsloven. Han må også betale en bot på 5000 kroner.