Flere private søker sykehusstatus

Stadig flere private medisinske klinikker vil ha status som sykehus. I fjor godkjente Helsedepartementet fire private sykehus. Syv søkere står i kø.