Dømt for ovregrep mot tre jenter

Først skal 52-åringen ha blotta seg for dei tre småjentene. Deretter skal han ha utført seksuelle handlingar mot ein av dei. Dommen på to månader i fengsel har han alt sona.