Betaler for hurtigere kommunalt arbeid

Synes du det tar lang tid å få behandlet en reguleringssak? Det syntes Liegruppen. Derfor ble selskapet enige med Bergen kommune om å betale for en konsulent som skal ta en del av saksbehandlingen.