Vurderer Tanks-utbygging på nytt

Spørsmålet om nybygg ved Tanks videregående skole må sjåast i samband med vurdering av om skular i Bergen sentrum skal slåast saman og at planen for skuleutbygging skal vurderast på nytt, har Hordaland fylkesting vedteke.