Ny fremtid på liten skole

Lille Fusa videregående skole makter noe andre skoler ikke får til. Miljøet er så varmt at elevene blomstrer - også om vinteren.