Fann ørken på sjøbotnen

Onsdag dykka Kurt Oddekalv ned på botnen av Bremangerpollen i Nordfjord. Det han såg sjokkerte miljøaktivisten.