- Vi mistenkte fort at nokon hadde tatt livet av far

Vestnytt: Emilie (21) og Regine Irgens (23) kunne ikkje tru at faren hadde teke sitt eige liv.