Brann i enebolig på Askøy

Røykdykkere måtte gå inn i stuen.