• (1/2)
    UTBRENT: Vandaskog skule er brent ned til grunnen. FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Evakuerte får reise hjem igjen

100 mål er svidd av etter at brannen i en gammel skole i Sveio spredde seg.