Haukeland universitetssykehus ønsker å starte et forskningsprosjekt som ser nærmere på muligheten for utdeling av heroin.

- Hvis forskningen viser at dette er god, medisinsk behandling, så tar vi det for gitt at politikerne vil godkjenne en slik behandling, sier Ola Jøsendal, leder for Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus.

I desember i fjor ble det kjent at Haukeland ville søke Helsedepartementet om å få dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

Stoppe forskning

Den gangen var helseminister Bent Høie raskt på banen og sa han kom til å si nei til en slik søknad. Nå planlegger Jøsendal å søke om et forskningsprosjekt med utdeling av heroin.

—  Et slikt forskningsprosjekt vil ikke trenge politisk godkjenning. Dette er et rent forsk­ningsprosjekt, og godkjenning må komme fra forskningsråd og etisk komité, sier Jøsendal.Han forteller at da de satte seg ned og så på forskningen som lå til grunn for fjorårets søknad, oppdaget de at det var enkelte mangler.

- Ett av disse var god nok forskning på hvem en slik behandling kan fungere for og hvordan vi kan finne frem til disse personene.

Han forteller at han vil søke om to forskningsprosjekter. Først ett prosjekt for å identifisere de som kan ha nytte av en behandling med heroin. Om det første prosjektet gir gode resultater, vil det bli søkt om å starte et forskningsprosjekt med utdeling av heroin.

Kan fungere

Jøsendal forteller at de håper å kunne starte med første del av prosjektet i løpet av året, og har stor tro på at en slik behandling kan ha god effekt. Da BT snakket med Jøsendal i desember, viste han til at slike

VIL IKKE HA: Bent Høie (H) forbyr Helse Bergen å starte forskningsprosjekt med heroinutdeling.

prosjekter er blitt gjennomført i byer som Zürich, Amsterdam og København. Resultatene derfra mente han var gode, og pekte blant annet på at det er blitt mindre kriminalitet, lavere rekruttering i narkotikamiljøene, og en nedgang i antall brukere.

Jøsendal innrømmer at det planlagte forskningsprosjektet har sammenheng med at de ble avvist av helsestatsråden i desember, men sier at de uansett ville kommet frem til at kriteriene i søknaden var for dårlig.

Ikke aktuelt

Helseminister Bent Høie (H) liker ikke at Jøsendal vil starte et slikt forskningsprosjekt.

- Jeg er imot heroinassistert behandling. Da Stortinget behandlet rusmeldingen var det et bredt politisk flertall som var enig i at forsøk med heroinstøttet behandling ikke skal tillates. Det er heller ikke politisk flertall for å gå inn for dette nå. Jeg mener det er langt viktigere å styrke lavterskeltiltakene, som mottakssentrene, og andre tjenester for denne gruppen rusavhengige. Det arbeidet er vi i gang med, skriver Høie i en e-post til BT.

På spørsmål om Helse­departementet vil gjøre noe for å stoppe forskningsprosjektet, svarer han:

- Et bredt politisk flertall på Stortinget var enig i at forsøk med heroinstøttet behandling ikke skal tillates. Det er derfor ikke aktuelt å igangsette denne typen forskningsprosjekt i regi av helseforetakene.

Ikke konkludert

Ola Jøsendal presiserer at de ikke har noen konklusjon rundt hvilke pasienter som kan ha nytte av heroinbehandling, og at dette fremdeles er et åpent spørsmål.

— Å få bedret kunnskapen og innsikten om pasientene her i Bergen kan gi en indikasjon for eller imot oppstart av heroinbehandling.

Gjennomføringen av det første prosjektet forskutterer altså ikke oppstart av en heroinassistert behandling og rehabilitering.

— Antallet aktuelle pasienter kanogså tenkes å være så lavt at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner, avrent statistiske årsaker.