Forsikringsnekt kan stoppe asylmottaket

Planane om å innkvartere asylsøkjarar på Bømoen kan bli skrota, fordi det er vanskeleg å få forsikra bygningane. Staten må ta over ansvaret, meiner mottaksbransjen.

Publisert Publisert

MÅ VERE FORSIKRA: Eit absolutt krav frå Bømoen AS si side, er at anlegget framleis vil vere forsikra om det skal huse asylsøkjarar. Dette biletet frå nedleggjinga av Bømoen som militærleir. Her vert flagget pakka ned for aller siste gong. foto: arne hofseth

Les hele saken med abonnement