• <strong>LIV OG LÆRE:</strong> - Norges politikk på klima- og energiområdet er preget av store selvmotsigelser, sier Anders Bjartnes, forfatter av boken «Det grønne skiftet».

Advarer mot klima-veddemål

- En aggressiv petroleumsaktivitet i Arktis vil undergrave Norges forsøk på å bli oppfattet som den gode gutten i det internasjonale klimaarbeidet.