Siden Jan Helge Sunde gikk i barnehagen har en egen ansvarsgruppe sett til at han får den oppfølgingen han skal. Rådmann Helge Følid i Gaular kommune har gått gjennom saken etter at BT tok kontakt.

— Jeg er trygg på at vi har gjort en god jobb i forhold til å følge opp gutten. Om synet burde vært oppdaget tidligere er nesten umulig for oss å si, sier Følid.

Han er glad for å høre at det nå går bedre med Sunde.

- Kjempevanskelig

En av dem som har hatt kontakt med Sunde de siste årene er barne- og ungdomspsykiater Tore Hågård ved Sogndal BUP.

— Enhver skjønner at mye av det han har opplevd har vært kjempevanskelig, sier Hågård.

I en epikrise etter behandlingen ved Sogndal BUP står det at Sunde har diagnosen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, en form for autisme. Dette er noe han er født med. Hågård har ikke tatt stilling til om det burde vært gjort andre vurderinger av årsaken til Sundes problemer. Ingen i Helse Førde har kunnet svare på om det svært dårlige synet kan ha gjort at Sunde ble mistolket og regnet som langt sykere enn han var.

— I hvilken grad synet har medvirket til de psykiske vanskene og det som skjedde i disse årene er veldig vanskelig å si i etterkant, sier Hågård.

Sjekket synet på Haukeland

I 2003- 2004 var Sunde innlagt til utredning på Haukeland i til sammen fem måneder. Ved avdelingen er det fortsatt noen som husker gutten som var der så lenge. Sunde ble til slutt diagnostisert som innenfor området «lett psykisk utviklingshemmet».

På Haukeland ble Sunde sendt til Øyeavdelingen. I et brev fra 8. oktober 2003 står det: «Ved dagens undersøkelse finnes det tilfredsstillende øyestatus. Dette inkluderer godt synsfelt.» I brevet står det også at det «fremkommer en liten exofori» (skjeling).

— Tilbakemeldingen fra øyeavdelingen viste tilfredsstillende øyestatus. Øyelegen tar selvstendig stilling til om dette skal følges opp, og har ikke anbefalt det. Han er også bedt om å ta stilling til om synet til pasienten kan forklare hans symptomer. Det fremkommer en konklusjon at det ikke er sammenheng, og at en «liten exofori» ikke hadde noe å si for synet hans, sier klinikkdirektør Kjell Håland ved avdeling for Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ved Haukeland universitetssykehus.

De som behandlet Sunde den gang er sluttet.

— For meg ser det ut som de har fulgt læreboken, sier Håland.