Her bor Kristian

Harastølen, kapittel 9: - Det er en surrealistisk, rar verden.