• I enhver anstendig annen organisasjon, ville hele styret trukket seg for lenge siden, sier Betanien-overlege Arne Nakling.

— Styret i Betanien er inhabile alle sammen. Det er det ingen tvil om. Alle har hatt et nært og vennskapelig forhold til Are Blomhoff, forteller Arne Nakling.

KREVER ÅPENHET: - Skal Betanien ivaretas, må sannheten frem. Men styreleder har tåkelagt saken med å fortelle usannheter og halvsannheter, sier overlege og tillitsvalgt Arne Nakling.
Roar Christiansen

Han er overlege på sykehjemmet Betanien, men også tillitsvalgt for overlegene. Nakling understreker at han nå uttaler seg på egne vegne.Overlegen har valgt å gå i rette med styret i Stiftelsen Betanien Bergen for måten de behandlet saken mot tidligere Betanien direktør Are Blomhoff. Blomhoff ble tidligere i år dømt for millionunderslag og sexkjøp.

— I enhver anstendig annen organisasjon, ville hele styret trukket seg for lenge siden på grunn av avsløringene rundt Blomhoff. For hver dag styret fortsetter, tar merkevaren til Betanien mer skade.

- Usannheter og halvsannheter

Nylig undertegnet Nakling sammen med fem andre fagforbund brevet som gjorde at Stiftelsestilsynet i år valgte å gjenåpne granskingen av Stiftelsen Betanien. Saken ble først lagt bort av tilsynet.

— Skal Betanien ivaretas, må sannheten frem. Men styreleder har tåkelagt saken med å fortelle usannheter og halvsannheter, sier Nakling, som mer enn antyder at styreleder Christian Hysing-Dahl bevisst har prøvd å begrave saken.

Styreleder Hysing-Dahl kjenner seg ikke igjen i kritikken.

— Fremla bevis i 2012

Nakling mener at det finnes flere indikasjoner på at styrelederen ikke hadde tenkt å ta Blomhoff-saken til politiet. Fra den første varslingen om økonomiske misligheter kom i august 2012, gikk det 15 måneder før Betanien-styret gikk til politiet.

— Styreleder har i media sagt at det først kun var mistanke om underslag. Men det var verken løse påstander eller mistanker som kom fra varslerne i august 2012. For meg er det ikke vanskelig å forstå at varslerne aldri hadde gått til styreleder med en slik alvorlig beskyldning om det ikke forelå konkrete bevis, sier overlegen.

Dokumentasjonen inneholdt bevis på overføringer til den fiktive vedlikeholdskontoen som ble brukt i underslaget. Styreleder Hysing-Dahl forteller at pengeoverføringene var underbygget med bilag som senere viste seg å være falske.

— Vi måtte finne ut hvor pengene hadde gått videre fra vedlikeholdskontoen, sier styrelederen.

Ampert på allmøte

På et allmøte 27. januar - samme dag som Blomhoff tilsto i retten - var det en konfrontasjon mellom Nakling og Hysing-Dahl. Bakgrunnen var at Nakling slo fast at styrelederen burde visst om alkoholforbruket til den tidligere direktøren.

— Han avviste det blankt på møtet. Jeg opplevde det som et raserianfall. Han kom også til meg i etterkant og avfeide dette som usannheter. Men jeg står for det jeg sa. Den tidligere direktørens alkoholforbruk var velkjent i Betanien-systemet. Det var også eksterne samarbeidspartnere som både visste og ga melding om det samme, sier Nakling.

Han viser også til et anonymt varsel styreleder og nestleder Sigmund Kroslid fikk om alkoholproblemene i 2011.

— Det varselet ble lagt bort som grunnløst, uten en gang å bli lagt frem for styret.

Nestleder Sigmund Kroslid, som er styremedlem i Det Norske Totalavholdsselskap, foretok seg ifølge Nakling heller ikke noe konkret med dette varselet om at daglig leder hadde et stort alkoholproblem.

Kroslid ønsker ikke å uttale seg, og viser til styreleder.

Vil ta debatten internt

Styrelederen i Betanien, Christian Hysing-Dahl, mener det påfører stiftelsen mer skade å krangle i media. Men han reagerer på uttalelsene om at han skal ha dekket over Blomhoff-saken og presentert «usannheter og halvsannheter».

— Dette er ikke noe jeg er enig i, men jeg synes ikke den debatten er noe vi skal ta i media. Dette er noe jeg ønsker å ta internt.

— Det er uheldig for Betanien å ta denne diskusjonen i media. Jeg synes dette er leit, og noe vi kunne løst ganske enkelt over bordet, sier Hysing-Dahl.

Styrelederen har tidligere overfor BT beskrevet Are Blomhoff som en «nær venn». Han mener likevel ikke at det har gjort ham inhabil som styreleder.

— Det er ganske åpenbart at du bygger en relasjon når du sitter i ledelsen sammen. Vi ble venner ved at han jobbet i Betanien, sier Hysing-Dahl.