Dobling i beslag av ulovlige garn i Sogn og Fjordane

– Laksen havner i fryseren til kjeltringer, mener elveeierlag.

Publisert: Publisert:

ULOVLIG GARN: Det var en død laks fanget i et garn som ble beslaglagt i Flora i år. Foto: Statens naturoppsyn

Seinest forrige uke ble det beslaglagt to drivgarnslenker i Førdefjorden. Garnene skal ha vært ment for ulovlig fiske etter laks og sjøørret.

Det får Eiliv Erdal, leder for Elveeigarlaget i Nausta, til å rase.

– Jeg er fly forbanna over at noen kan være så egoistiske. Folk eier ikke skam.

Erdal mener de ulovlige garnene representerer grov miljøkriminalitet. Spesielt i en tid hvor det er svikt i mengden laks som kommer seg fra fjordene og inn i elvene for å gyte, hevder han.

– Istedenfor havner laksen i fryseren til kjeltringer.

Laksebestandene økte i hele landet i fjor i forhold til året før, men gikk ned i Vest-Norge, ifølge en ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

REAGERER: Eiliv Erdal, leder for Elveeigarlaget i Nausta reagerer sterkt på ulovlig laksefiske i Sogn og Fjordane. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

– En kilometer med garn

Stig Inge Hauge driver fiskeoppsyn for Statens naturoppsyn, som er en del av miljødirektoratet. Han forteller at de har beslaglagt over 30 garn så langt i år, mot rundt 14 garn i hele 2017.

– De største utfordringene i Sogn og Fjordane er Førdefjorden og Dalsfjorden, og de kystnære strøkene som grenser til disse fjordene. Det er der de aller fleste beslagene er gjort i år, sier han.

Han forteller at regelverket er innskjerpet i år, men at ulovlige garn etter det nye regelverket ikke er med i beregningen.

– Det begynner å nærme seg en kilometer med beslaglagt garn, sier Hauge.

Vil ha flere båter på vannet

Elveeierlag-leder Erdal forteller at de er i en prosess med å bygge opp laksebestanden i elven Nausta som har utløp i Førdefjorden.

Elveeierlaget har i lengre tid lagt strenge restriksjoner på sportsfiskerne i området. De mener han har gjort en skikkelig dugnadsinnsats for å bidra til å gjøre bestanden bærekraftig.

– Men så opplever vi at folk ødelegger arbeidet som er blitt gjort. De som setter ut ulovlige garn er bare opptatt av seg selv og har ingen fellesskapsfølelse, sier han.

Erdal mener at Hauge gjør en formidabel jobb, men at Statens naturoppsyn i Sogn og Fjordane burde ha flere båter i sving.

– Samfunnet må vise at vi tar avstand fra kjeltringer som tar for seg av fellesskapet ressurser, sier Erdal.

STORT BESLAG: Dette er et av de mange garnene som er blitt beslaglagt i år. Samlet beslag nærmer seg en kilometer med garn i Sogn og Fjordane. Foto: Statens naturoppsyn

Kritisk for villaksbestanden

Men innsatsen skal allerede være intensivert, ifølge Arnstein Johnsen, seksjonsleder for kyst i Statens Naturoppsyn.

– Vi bruker store ressurser på oppsyn i Dalsfjorden og Førdefjorden, forteller han.

De har patruljebåter ute flere dager enn i fjor, i tillegg til at Sogn og Fjordane får bistand fra en patruljebåt i Hordaland.

Johnsen forteller at den store økningen fra i fjor kan komme av at oppsynet er intensivert, men også fordi ulovlig fiske har hatt en reell økning i området. Han er bekymret.

– Konsekvensene kan bli dramatiske for villaksbestanden. Det er laks som skal opp i ulike vassdrag og gyte. Man kan i verste fall slå ut en hel årsklasse. Denne typen ulovlig fiske er et ran fra fellesskapet, sier han.

– Gjør det vi kan

Ulovlig laksefiske har også vært et problem i Hordaland. Fylket hadde dobbelt så mange beslag som Sogn og Fjordane i fjor. I år har de to fylkene byttet plass, med kun 19 garn beslaglagt i Hordaland så langt i år.

Dersom gjerningsmannen er kjent blir beslaget anmeldt til politiet. Hvis ikke blir ulovlige garn konfiskert og etter hvert destruert, forteller Johnsen

– Vi gjør det vi kan og skal fortsette å holde trykket oppe på lakseoppsyn i Sogn og Fjordane.

Publisert: