Hurtigruten dropper skipstunnelen

Hurtigruten mener ulempene med Stad skipstunnel er så store at de ikke vil bruke den hvis den blir bygget.

Publisert Publisert

SIER NEI: Slik kunne det sett ut dersom Hurtigruten hadde seilt gjennom en fremtidig skipstunnel ved Stad. Men nå slår selskapet fast at de ikke vil bruke tunnelen hvis den blir bygget. Illustrasjon: Tor Sponga

  1. Leserne mener

Selskapet mener tunnelen vil føre til både lengre reisetid, mer forurensing og større fare for ulykker. Hurtigruten tror heller ikke at tunnelen vil være en attraksjon for utenlandske turister.

Dermed avviser selskapet alle de viktigste argumentene for den planlagte 1700 meter lange tunnelen forbi Stad.

– Mot sin hensikt

– For Hurtigrutens del vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsatte av det som er målet, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege.

Han viser til at Stad i utgangspunktet ikke er spesielt krevende for Hurtigruten, som passerer to ganger i døgnet. Det er bare fem til syv ganger i året at skipene ikke kommer forbi havstykket på grunn av dårlig vær.

– Når været er så ekstremt, vil det uansett bli et problem å navigere i det trange og grunne farvannet på hver side av tunnelen, sier Ege. Det vil øke faren for grunnstøtinger.

I et brev til interessegruppen Stad skipstunnel, Kystverket og Samferdselsdepartementet trekker selskapet frem flere andre argumenter:

  • Seilingsleden blir 4,2 nautiske mil lengre mellom Torvik og Måløy. I tillegg må skipene kjøre saktere gjennom tunnelen. Det betyr at de må holde svært høy fart, godt over 16 knop, på resten av strekningen. Det vil føre til økt drivstoffbruk og forurensing.
  • Tunnelen blir enveiskjørt og skipene må seile i konvoi. Det kan lett føre til forsinkelser.
  • Hurtigruten er bekymret for sikkerheten, og ser ikke hvordan man skal kunne låre livbåter og evakuere skipet inne i tunnelen hvis det skulle begynne å brenne.
  • Selskapet mener det åpne havet ved Stad er en mye større turistattraksjon enn en skipstunnel. Utenlandske gjester vil først og fremst oppleve urørt natur.

STORE PLANER: En 1700 meter lang tunnel ville gjort det mulig for skip å slippe det røffe havområdet ved Stad. Passeringen er beregnet til om lag 20 minutter. Foto: Kystverket / Snøhetta

Fikk ikke penger

– Vi har jobbet med dette prosjektet i flere år, så dette har vært en modningsprosess. Nå ble vi bedt om å gi en formell uttalelse, og da har vi landet på en klar konklusjon, sier Ege.

Han slår fast at prosjektet ikke kan endres på noen måte som gjør at selskapet vil ombestemme seg.

– Tunnelen er dimensjonert for at våre største skip skal kunne passere. Selv om vi ikke kommer til å bruke tunnelen, kan den godt ha en positiv effekt for mindre skip. Hva dette vil bety for prosjektet må andre vurdere, sier Ege.

Da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett tidligere i høst, var det ikke satt av en krone til prosjektet.

I motsetning til Hurtigruten har Havila Kystruten slått fast at de vil bruke tunnelen fast.

Dagleg leder Arild Myrvoll er overbevist om at den vil bli en stor turistattraksjon.

– Å gå gjennom denne tunnelen blir en enorm opplevelse, som helt klart vil dra flere reisende, har han tidligere sagt til Sysla.

– Tar feil

Prosjektleder Randi Humborstad i interessegruppen Stad skipstunnel mener Hurtigruten tar feil på flere punkter.

– Kapteiner på Hurtigruten har tidligere uttalt seg svært positivt om tunnelen. De peker på at det blir brukt mye mer drivstoff når de må gå rundt Stad i dårlig vær. Men tunnelen er ikke avhengig av Hurtigruten. Det er andre brukere som er viktigere.

– Hva er det som er feil i brevet?

– Jeg vil ikke gå inn på det nå. Vi jobber med å gå gjennom dette. Men jeg kan nevne at faren for brann er svært grundig behandlet i forprosjektet. Det finnes gode planer for evakuering, og det kjenner Hurtigruten til.

– Kan det bli aktuelt å nedskalere tunnelen?

– Det er mange andre som har behov for en stor tunnel, blant annet containerskip, kjøle- og fryseskip og brønnbåter, som bare blir større og større, sier Humborstad.

Publisert