• SAMLET DE EVAKUERTE: Sokneprest Helle Marie Wolstad og Ivar Sandgren fra kommunens krisestab informerte de evakuerte på Haus skule på Osterøy. FOTO: Bjørn Erik Larsen

– De evakuerte er slitne og frustrerte

Evakuerte naboer samlet seg på skole. Geologen mener det er fare for større ras i nabolaget.