Ti menn tiltalt for dopingkriminalitet

– Saken er en av de største dopingsakene som er etterforsket i Norge, sier politiet.

Publisert Publisert

I en sak som politiet har etterforsket siden 2015 er det tatt ut tiltaler mot ti menn i alderen 25–36 år, for grov dopingkriminalitet som ledd i aktivitetene til en organisert, kriminell gruppe.

Politiet i Bergen har rullet opp et nettverk som skal ha forsynt store deler av landet med betydelige mengder dopingmidler, i hovedsak anabole, androgene steroider.

For to år siden skrev BT at en politiansatt var under etterforskning i saken.

– En av de største dopingsakene

Torsdag innkalte Vest politidistrikt til en pressekonferanse om den store dopingsaken.

Politiadvokat Kristin Harstad sier at Vest politidistrikt siden 2015 har etterforsket et større nettverk som har produsert, innført og omsatt store mengder dopingmidler. Omsetningen har ifølge politiet foregått på nett.

– Saken er en av de største dopingsakene som er etterforsket i Norge, og har forgreininger til flere politidistrikt, sier politiadvokaten.

– Det er opprettet mer enn 100 straffesaker knyttet til nettverket. 36 av personene har vært pågrepet og siktet for å ha hatt en rolle i nettverket. Alle de siktede er pågrepet i Norge, bortsett fra en som ble pågrepet i Russland.

VIKTIG FUNN: Disse kartongene med dopingutstyr ble funnet under et tilsyn av Arbeidstilsynet og politiet på et loft i en bolig i Solheimsviken i 2015. Foto: Politiet

Fant kartonger på loft

Saken startet etter at politiet og Arbeidstilsynet ved en tilfeldighet fant kartonger med dopingutstyr i et hus i Solheimsviken i Bergen 30. november 2015.

Politiet og Arbeidstilsynet hadde tilsyn i huset i forbindelse med byggearbeid. Saken hadde ingenting med doping å gjøre.

– På loftet i boligen ble det funnet dopingmidler og en større mengde produksjonsutstyr. To personer ble pågrepet, sier Harstad.

Kort tid etter, 13. desember 2015, aksjonerte politiet i Søndre Buskerud mot et dopingmiljø i Hokksund.

– Beslaget var på i overkant av 15 kilo rent virkestoff, og er med dette det største enkeltbeslaget av ferdigproduserte dopingmidler som er gjort i Norge. Tre personer ble pågrepet, sier Harstad.

STORBESLAG: Politiet i Søndre Buskerud aksjonerte mot et dopingmiljø på Østlandet 13. desember 2015. Beslaget hadde en antatt verdi på rundt 29 millioner kroner. Foto: Politiet

Pågrepet 36 personer

Harstad sier etterforskningen av sakene viste at de var knyttet til det samme nettverket og at hovedtyngden var knyttet til Vestlandet.

– Målet med etterforskningen har vært å avdekke det kriminelle nettverket som sto bak omsetningen og identifisere og straffeforfølge de som har vært involvert, sier hun.

Underveis i etterforskningen kunne politiet knytte nettverket til ytterligere tre beslag. Foruten etterforskning i Norge har det også vært gjort etterforskning i utlandet, blant annet i Polen og Sverige.

– Etterforskningen har rettet seg mot to nettsteder der det har vært omsatt dopingmidler. Det er benyttet krypterte e-poster, men politiet har likevel klart å få tilgang til rundt tusen sider med e-postkorrespondanse, sier etterforskningsleder Hege Garberg Natland.

Politiet har pågrepet og siktet 36 personer for å ha stått bak eller medvirket til omsetning av dopingmidler gjennom disse to nettstedene. Ti av dem er siktet etter den såkalte «mafiaparagrafen», mens 26 er siktet for å ha bidratt til at virksomheten har gått rundt.

– De fleste involverte i saken er norske statsborgere bosatt i Norge. De fleste er menn i alderen 20–45 år. De sentrale personene i nettverket er bosatt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud, sier Natland.

BESLAG: 21. januar 2016 tok Tollvesenet beslag i en større mengde dopingmidler ved Magnor i Hedemark. Tre polske statsborgere ble pågrepet. Foto: Politiet

Flere hundre identifisert

Noen av personene er tidligere domfelt for befatning med dopingmidler, andre er registrert med andre typer straffbare forhold som narkotika og voldskriminalitet, ifølge Natland.

– Gjennom etterforskningen har politiet identifisert flere hundre personer over hele landet som har vært i kontakt med nettverket. De fleste som kjøpere av dopingmidler, sier hun.

I forbindelse med etterforskningen har det vært opprettet straffesak mot fem ansatte i politiet. Natland sier at tre av sakene er henlagt og to er avgjort ved forelegg. Ingen av de fem er blant de 36 mest sentrale personene.

BESLAG: 13. februar 2016 tok Tollvesenet beslag i dopingmidler på grensen ved Svinesund i Østfold. To personer ble pågrepet. Foto: Politiet

Salgsverdi på 30 millioner

Dopingmidler og produksjonsutstyr som er beslaglagt, viser ifølge politiet at ligaen har produsert og solgt preparater for flere titalls millioner.

Etterforskningsleder Askel Rødland sier at de mener nettverket har produsert dopingmidler i Norge, men at politiet ikke har avdekket produksjonsstedet.

– Nettverket har blant annet benyttet kontant betaling sendt gjennom posten og betaling med kryptovaluta i form av bitcoin. Vi har sporet bitcoin-transaksjoner tilsvarende flere millioner norske kroner, sier Rødland.

Politiet sier de har gjort funn av dopingpreparater med antatt salgsverdi på minst 30 millioner kroner, og at de har beslaglagt 50.000 ubrukte hetteglass som de mener skulle brukes til fremtidig produksjon.

– Vi anslår at disse med innhold ville hatt en salgsverdi på ca. 30 millioner kroner.

FUNNET I LÅVE: Politiet fant et av de største dopinglagrene da de aksjonerte mot en låve på øyen Måren i Sogn og Fjordane 5. mars 2016. Flere personer ble pågrepet. Foto: Politiet

Rettssaken mot tre av de tiltalte starter 10. september, mens de syv andre ifølge BA må møte i retten like over nyttår. Statsadvokat Trond Høvik, som skal være aktor i begge sakene, sier tiltalene ble tatt ut i sommer. Han overlater ellers til politiet å kommentere.

En politispaner som varslet om svikt i prioriteringen av grove narkosaker, mente i varselet at dopingligaen kunne ha blitt stoppet to år tidligere.

Publisert