• Avviste tyskerne: Da tyske styrker ville ta huset i 1940, snakket Sæverud ned til okkupantene fra balkongen i tredje etasje (til høyre på bygget) for å få et psykologisk overtak. Tyskerne ble henvist til å ligge på feltsenger i garasjen.

Kjempeviseslottet

Han er mest kjent for musikken. Men Harald Sæverud komponerte også Bergens mest eiendommelige eiendom.