Partyprinser og en fransk visitt

Sommeren 1856 reiste den svensk-norske kronprins Carl på en rundreise for å gjøre seg kjent med forholdene i Norge.