- Sprinkleranlegget på Bryggen ruster og lekker

— Deler av sprinkleranlegget på Bryggen ruster i stykker, sier brannsikringsekspert.