• (1/2)
    ulykke_Flage_Voss_1juli_AY1_5057.jpg FOTO: ARNSTEIN KARLSEN

Kollisjon på Voss

E16 er sperret.