Turist falt i elven

Ble reddet opp av vitner som stod langs elvebredden.