Tre års strid om ekstra «t»

Staden heiter Ystebø. Men staten har i tre år insistert på Ytstebø – med ein ekstra «t».